Zwemles

Informatie over zwemles ABC

Vanaf de eerste les voor het zwem ABC zijn kinderen bezig het water te verkennen. Ze ontdekken dat bewegen in het water anders aanvoelt dan op het droge. In de eerste belangrijke periode van kennismaking met het water wordt de grondslag gelegd voor een leven lang zwemplezier. De zwemonderwijzer(essen) in zwembad Dukdalf stimuleren de kinderen, wekken vertrouwen en creëren situaties waarin ze spelenderwijs leren omgaan met het water.   Soms lijkt het of er in het zwembad alleen maar gespeeld wordt. Maar dat is schijn, want achter elke speelse vorm zit een bedoeling om de kinderen iets te leren. Die speels verpakte oefeningen zijn eerst heel eenvoudig, maar worden in de loop van de opleiding voor het zwem ABC steeds wat moeilijker. Bereikt uw kind het vereiste niveau voor een volgende lesgroep, dan zal hij/zij doorstromen. Uw kind volgt dus individueel zwemonderwijs. Inschrijven Inschrijven voor zwemles kan, vanaf de leeftijd van 3,5 jaar, met een inschrijfformulier. Deze kunt u ophalen bij de balie van Sportcomplex Dukdalf. Het ingevulde formulier levert u dan weer in bij de balie van Sportcomplex Dukdalf. Inschrijven kost  € 19,15 en dient bij het inleveren van het inschrijfformulier direct betaald te worden. Uw kind wordt na inschrijving op de wachtlijst geplaatst.  Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke dagen u beschikbaar bent (we geven alle dagen les behalve vrijdag). Hoe meer dagen u invult hoe sneller uw kind aan de beurt komt aangezien bepaalde dagen langere wachtlijsten hebben dan anderen. Uw kind kan starten vanaf de leeftijd van 4 jaar. Hoe lang uw kind op de wachtlijst staat valt helaas niet te zeggen, dit is afhankelijk van de doorstroom van de kinderen die momenteel in de lesgroepen zwemmen.  U kunt het inschrijfformulier ook digitaal ontvangen. Stuurt u een mail naar infodukdalf@voorneaanzee.nl met de vraag om het inschrijfformulier digitaal te ontvangen. U dient deze wel bij de balie in te leveren en te betalen, anders kan er niet ingeschreven worden.  Dagen en tijden zwemles Zwemlessen geven wij van maandag t/m donderdag van 14:30 - 18:00 uur en op zaterdag van 08:30 - 13:30 uur en zondag van 09:00 - 11:30 uur.  Niet alle niveaus worden dagelijks gegeven. Bij het invullen van het inschrijfformulier voor zwemlessen kunt u voorkeuren opgeven van dagen dat uw kind kan zwemmen. In de loop van het zwemtraject zal uw kind nog een aantal keer van dag en tijd wisselen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door de zwemjuf en uiteraard is het mogelijk om te kijken naar de voor u best geschikte tijd en dag (indien er plaats is). Eerste zwemles Als uw kind een plaatsje gekregen in een zwemlesgroep, mag u tijdens de eerste zwemles, de eerste 15 minuten van de les in de zwemzaal blijven om te kijken.  Hygiëne in het zwembad Voor de hygiëne in ons zwembad vragen wij u om met buiten-schoenen niet de grijze en witte vloeren te betreden. Buitenschoenen nemen vuil mee op plaatsen waar in het zwembad gelopen wordt zonder schoeisel. Dit betekent dat u na de kleedkamers de ruimte alleen mag betreden met overschoentjes die u over uw schoenen kunt aantrekken of zonder schoenen. Overschoentjes zijn te koop bij de receptie.   Tevens vragen wij u uw kind voor de zwemles het toilet te laten bezoeken.   Kleedkamerindeling en toegang zwemzaal De kleedkamers mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen worden betreden. Graag uw kind vóór de zwemles aan te melden bij de balie. U heeft vrije keuze van kleedruimte. Er zijn vier grote kleedruimten: heren met zoons, heren met dochters, dames met zoons, dames met dochters. Daarnaast zijn er nog 14 individuele kleedhokjes. In de individuele kleedhokjes graag geen kleding laten hangen. De kinderen wachten in de kleedkamer of kleedhok tot ze door de zwemjuf daar worden opgehaald of geroepen en naar de zwemles worden begeleid. Na de zwemles komen de kinderen ook weer terug naar deze kleedkamer, ouders/verzorgers kunnen in de kleedruimte 5 minuten voor einde les wachten. De zwemjuf zorgt ervoor dat de kinderen even afspoelen aan het einde van de zwemles. Douchen met shampoo en zeep kunt u thuis doen. Lesniveau's bij ABC-zwemdiploma Wanneer uw kind wordt overgeplaatst naar een ander niveau of lesgroep, krijgt uw kind een formulier "wijziging lestijden" mee van de zwemonderwijzer(es). Tevens belonen wij uw kind met een certificaat als hij/zij doorstroomt naar een volgend niveau.  Dit zijn onze niveaus binnen het ABC-zwemdiploma:   Niveau Bad Lesduur Zeepaard Instructiebad 45 minuten Pinguïn Instructiebad 45 minuten Dolfijn Instructiebad 45 minuten Orka Kopkant (ondiepe) van het wedstrijd-bad 45 minuten Kikker Wedstrijdbad 45 minuten Octopus (A-diploma) Wedstrijdbad 60 minuten B-diploma Wedstrijdbad 60 minuten C-diploma Wedstrijdbad 60 minuten Meezwemlessen Zwem ABC De meezwemlessen vinden meerdere keren per jaar plaats (belangrijke data) en zijn een belangrijk onderdeel van zwemles bij zwembad Dukdalf! Tijdens de meezwemlessen gaan de kinderen van het Zeepaard- , Pinguïn-, Dolfijn– en Orkaniveau met u als ouder/verzorger (18+ jaar), onder begeleiding van de zwemonderwijzer(es), naar het diepe bassin. Wij gaan er van uit dat u bereid bent om daadwerkelijk met uw kind mee het water in te gaan. Zonder uw medewerking kan uw kind niet met de groep mee in het diepe bad oefenen. Het is immers voor de zwemonderwijzer(es) niet mogelijk om de kinderen individueel in het diepe bad de helpende hand toe te steken. De beschikbare tijd is hiervoor te kort. Vaardigheden als springvormen vanaf de kant, drijven, onderwater zijn en oriënteren, verschillende zwemslagen en survival aspecten zullen samen worden geoefend. Tijdens de meezwemlessen wordt een gedeelte van de hiervoor beschikbare lestijd gebruikt. In het Kikkerniveau hoeft u uw kind niet meer te begeleiden in het diepe bad en kunt u alleen vanaf de kant kijken. Voor de kinderen die in de diplomagroepen zitten zijn er geen meezwem- /kijklessen. Alle kinderen moeten tijdens de meezwemlessen met kleding zwemmen. Wij willen erop wijzen dat als u meerdere kinderen zonder diploma meeneemt tijdens de meezwemlessen, deze niet zonder toezicht van een volwassene zich rond een zwembad mogen begeven. Oefenen met kleding Een van de onderdelen uit het zwem ABC is survival. Bij de survival wordt er gezwommen met kleding. Het zwemmen met kleding vindt plaats, niet alleen in het diepe bad, (Octopus niveau), maar vanaf het begin leert uw kind daarmee omgaan. Zo zal vanaf het allereerste begin (Zeepaard niveau) tot en met het C-diploma in oplopende zwaarte geoefend worden met zwemmen in kleding. Om dit met regelmaat te oefenen moeten de kinderen op alle niveau's elke meezwemles het vereiste kledingpakket meenemen.  Voor het A-diploma (Octopus niveau), B- en C-diploma zal dit onderdeel wekelijks terugkeren en zal er elke les een deel met kleding worden geoefend.   Niveau Kleding eisen Wanneer Zeepaard Badkleding en T-shirt Elke meezwem-les Pinguïn Badkleding en T-shirt Elke meezwem-les Dolfijn Badkleding, T-shirt en korte broek Elke meezwem-les Orka Badkleding, T-shirt en korte broek Elke meezwem-les Kikker Badkleding, shirt of blouse met lange mouwen en lange broek Elke kijk-les Octopus Badkleding, shirt of blouse met lange mouwen, lange broek en schoenen met een stevige zool Elke les B-diploma Badkleding, shirt of blouse met lange mouwen, lange broek en schoenen met een stevige zool. Elke les C-diploma Badkleding, shirt of blouse met lange mouwen, lange broek, jas met lange mouwen en schoenen met een stevige zool. Elke les   Pyjamabroeken zijn niet toegestaan.  Wij raden u aan uw kind een plastic tasje mee te geven, zodat hierin de natte kleding weer meegenomen kan worden. Wilt u weten welke kledingeisen er gelden bij het zwem ABC, dan kunt u dit nalezen op www.allesoverzwemles.nl. Betaling zwemlessen Betaling voor de zwemlessen kan op de volgende manieren geschieden: Losse lessen 5 lessen kaart --> 5% korting 10 lessen kaart --> 15% korting De exacte tarieven vindt u op: https://www.dukdalfbrielle.nl/tarieven Betaling van de zwemlessen dient voorafgaand aan de lessen te geschieden. U bent elke week lesgeld verschuldigd, ook als uw kind niet komt. De regels over betalingen vindt u in onze Algemene Voorwaarden Zwemles.  Regels omtrent ziekte Deze kunt u tergvinden in onze Algemene voorwaarden zwemles door hier te klikken.  Krentenbaard en waterpokken Wij kunnen uw kind helaas niet toelaten in de les als uw kind krentenbaard of waterpokken heeft, dit is heel besmettelijk. Er mag pas weer gezwommen worden als de plekjes of blaasjes zijn ingedroogd (deze informatie hebben wij geverifieerd bij huisartsenpost Brielle). U bent te allen tijde het lesgeld verschuldigd, ook als uw kind vanwege besmettelijke krentenbaard of waterpokken niet mag zwemmen.   Schoolvakantie en feestdagen Tijdens de zomervakantie is er een speciaal zwemlesrooster. In de zomervakantie worden de lessen samengevoegd en bent u alleen lesgeld verschuldigd als uw kind deelneemt aan de les. Tijdens alle andere schoolvakanties gaan de zwemlessen gewoon door op de normale tijden maar is het niet vrijblijvend. Uiteraard is het zwembad op Nationale feestdagen gesloten en bent u op de feestdagen ook geen lesgeld verschuldigd. Deze feestdagen worden ook altijd via de mail gecommuniceerd en vindt u ook terug op deze website onder de pagina Belangrijke Data.   Zwemles beëindigen Veel leerlingen beëindigen de zwemlessen na het behalen van een of meerdere zwemdiploma’s. Ook komt het voor dat leerlingen tussentijds de zwemlessen beëindigen. Zeker als u besluit tussentijds de zwemlessen te beëindigen, zijn wij benieuwd naar de reden. Wellicht dat uw reactie bij kan dragen aan het verbeteren van de dienstverlening. Wilt u de zwemlessen vroegtijdig beëindigen dan kunt u dit per e-mail doorgeven. Mocht u nog vragen hebben over de zwemlessen dan kunt u altijd contact opnemen met Sportcomplex Dukdalf via 0181-417264 of via de mail: infodukdalf@voorneaanzee.nl.  

Zwemlesvorderingen

Sportcomplex Dukalf werkt met een digitaal leerlingvolgsysteem voor het zwemonderwijs.  Dit betekent dat de zwemscores van de leerlingen op internet worden bijgehouden.  De zweminstructeur noteert tijdens de les de vorderingen van uw kind op via een ipad, deze vorderingen ziet u dan terug op de persoonlijke zwemscore-pagina van uw kind.  Belangrijk om te weten!!! Uw kind zal niet elke les vorderingen maken die zichtbaar zijn op de zwemscore-pagina van uw kind. Het kan dus zijn dat er een aantal weken geen veranderingen zijn op de persoonlijke pagina van uw kind.   Wat betekent dit voor u en uw kind(eren)? U kunt de scores van uw kind(eren) voortaan op internet bekijken. U heeft thuis toegang tot uw persoonlijke pagina. Op deze wijze heeft u wekelijks een update over de vordering van uw kind(eren). Grappige "smilies" zullen de resultaten weergeven op de verschillende leerdoelen. Tevens kunt u zien wat elk leerdoel inhoudt.    Informatie voor ouders / verzorgers van kinderen op zwemles Hieronder vindt u informatie over ons nieuwe leerlingvolgsysteem, oftwel zwemscore.   U kunt hier alleen gebruik van maken als uw kind bij ons op zwemles zit en dus bekend is bij ons in het administratiesysteem. Inloggen op zwemscore Inloggen op ons zwemscore systeem kan via: https://webshopbrielle.recreatex.be/     Een inlogcode aanvragen   Nieuwe website en inloggegevens U leest hieronder een stappenplan om in te kunnen loggen in het nieuwe zwemscore systeem. U kunt zelf een wachtwoord aanmaken.    Stappenplan voor inloggen   Stap 1: Ga naar https://webshopbrielle.recreatex.be/     Stap 2: Klik op “Wachtwoord vergeten”       Stap 3: Voer de voornaam van uw kind, de achternaam van uw kind (zonder tussenvoegsels zoals van/de/der) en uw e-mailadres in. Druk op verzenden. U ontvangt een e-mail met gegevens om toegang te krijgen tot uw zwemscore account. Kiest u wel het emailadres dat bij ons bekend is.     Stap 4: Controleer uw e-mail. Er is een e-mail verzonden naar u met uw inloggegevens en een link om uw wachtwoord aan te passen. Onthoudt u naast het wachtwoord ook goed uw gebruikersnaam!         Stap 5: Nadat u uw wachtwoord heeft aangepast kunt u inloggen op het nieuwe zwemscore systeem. Inloggen kunt u met de in de mail verstuurde gebruikersnaam en het door u zelf aangemaakte wachtwoord.     Wachtwoord resetten lukt niet, wat nu?  Het gebeurt wel eens dat het wachtwoord resetten niet lukt.  U kunt dan het beste even een mail sturen naar infodukdalf@voorneaanzee.nl. Er wordt dan door een medewerker in het systeem gekeken of uw gegevens er correct in staan. In veel gevallen krijgt u via de mail een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd zodat u uw account weer kunt gebruiken.  Inloggen via de Dukdalf-app U kunt ook via de Dukdalf-app inloggen op het zwemscore systeem. Op onze website leest u hoe u de Dukdalf app kunt downloaden: https://www.dukdalfbrielle.nl/nieuws/zwembad-dukdalf-heeft-zijn-eigen-mobiele-app. Meerdere kinderen op zwemles Heeft u meerdere kinderen op zwemles, dan kunt u deze ook koppelen aan 1 account. Dat betekent dat u maar op de zwemscore van 1 kind hoeft in te loggen en dan makkelijk kan switschen tussen de scores van uw kinderen zonder te hoeven in- en uit te loggen.   Hoe werkt dat? Log in op het account van uw kind.   Klik op “Mijn Profiel” rechtsboven en selecteer “Gezinsleden”     Wil je een gezinslid koppelen dan ga je naar het tweede tabblad “Gezinslid koppelen” en vul je hier de gebruikersnaam en wachtwoord in om dit gezinslid te koppelen.     Nadat je het gezinslid hebt gekoppeld dan kun je ook switchen tussen de gezinsleden als je bijvoorbeeld kijkt bij het leerlingvolgsysteem.     Alle gekoppelde gezinsleden vindt je terug onder “Mijn Profiel” rechtsboven en selecteer “Gezinsleden”. Gezinsleden kan je verwijderen door op het kruisje te klikken of op het potloodje om de persoonsgegevens te wijzigen.         Vragen of meer informatie Voor vragen of meer informatie over de nieuwe zwemscore kunt u contact opnemen met de balie van zwembad Dukdalf. U kunt langslopen, maar ook mailen (infodukdalf@voorneaanzee.nl) of bellen 0181-417264.      

Oefenuurtje, Diplomazwemmen en meezwemweken

Oefenuurtje Tijdens het oefenuurtje kunt u samen met uw kind de zwemslagen voor het A-, B- en C- diploma oefenen. Het oefenuurtje is alleen bedoeld voor kinderen die bij ons op zwemles zitten, zij mogen GRATIS naar binnen. Een begeleidende volwassene moet wel recreatief tarief betalen. Let op, het is 1 kind per volwassen begeleider, dit is vanwege de veiligheid. De kinderen die nog geen A-diploma hebben mogen dat uurtje zonder bandjes zwemmen. Zelf de zwemslagen oefenen werkt stimulerend en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de snelheid en de vordering die uw kind maakt. De dag en tijd waarop het oefenuurtje plaatsvindt kunt u terugvinden in ons activiteitenrooster.    Diplomazwemmen Met regelmaat vindt er diplomazwemmen plaats (voor data zie poster bij de balie). In de laatste les voor diplomazwemmen hoort u van de zwemonderwijzer(es) of uw kind wel of niet mag afzwemmen. Wanneer uw kind een aanmeldingsformulier krijgt ten behoeve van diplomazwemmen dient u dit formulier direct na afloop van de les in te leveren aan de kassa. Uw kind gaat examen doen!  In zwembad Dukdalf kunt u, tegen het geldende tarief, "samen op examen" zwemmen. U zwemt dus met uw kind mee. Als herinnering krijgt u een "samen op examen" certificaat. Om het diploma er in de toekomst netjes uit te laten zien kunnen wij deze desgewenst insealen. Ook kunt u een herinneringsmedaille van het diplomazwemmen kopen.  Wilt u weten welke eisen er zijn per diploma, dan kunt u dit terugvinden op de consumentenwebsite www.allesoverzwemles.nl. Diplomazwemmen 2024 op zaterdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur. A diploma B diploma C diploma Zwemvaardigheid Survival   27 januari 2024 20 januari 2024 13 januari 2024 9 februari 2024 (vrijdag) 10 februari 2024 9 maart 2024 2 maart 2024 16 maart 2024   15 juni 2024 14 juni 2024 20 april 2024 13 april 2024   24 mei 2024 (vrijdag)     1 juni 2024 25 mei 2024   22 juni 2024     6 juli 2024 29 juni 2024       Meezwemweken en kijklessen zwemles We hebben voor de zwemlessen in seizoen 2023-2024 de volgende meezwemweken gepland: (Alle groepen zwemmen met kleding)   In de volgende weken is er weer meezwemmen/kijken: Van zondag 17 september t/m zaterdag 23 september 2023 Van zondag 10 december t/m zaterdag 16 december 2023 Van zondag 10 maart t/m zaterdag 16 maart 2024 Van  zondag 2 juni t/m zaterdag 8 juni 2024 ​​Meezwemmen is voor de groepen: Zeepaard, Pinguïn, Dolfijn en Orka. (Er mag 1 ouder meezwemmen)   Kijken is voor de groepen: Kikker GEEN meezwem/kijkweek: Bij de diplomagroepen (Octopus, B en C), zwemvaardigheid- en survivalgroepen is er geen meezwem/kijkweek. Meer weten over de meezwemweken? De informatie vindt u hier.   

Speerpunten zwemles Dukdalf

Waarom is zwembad Dukdalf het ideale zwembad om uw kind(eren) te leren zwemmen:    Zwembad Dukdalf voldoet als eerste van de gemeentelijke zwembaden op Voorne-Putten en de zweminstructeurs aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma's. De gemeente Brielle is blij dat haar zwembad dit certificaat heeft behaald. Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Brielle, Voorne-Putten en Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma's en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Dukdalf werkt met volledig gediplomeerde en gelicentieerde zweminstructeurs. Het is belangrijk dat uw kind goed les krijgt en dat kan alleen als de zweminstructeurs hiervoor ook volledig zijn opgeleid. Regelmatig volgt iedere zweminstructeur bijscholing op het gebied van zwemonderwijs.Alle zweminstructeurs zijn bovendien gediplomeerde lifeguards. In Dukdalf is er op uw kind afgestemde individuele aandacht. De kinderen doorlopen individueel 6 niveau’s in relatief kleine groepjes. Dus niet van begin tot eind in hetzelfde groepje, maar doorgaan naar het volgende niveau als het kind daar aan toe is. Op die manier zit uw kind altijd bij kinderen van een gelijk niveau en hoeft de instructeur zich niet te veel te richten op differentiëren. Circa 5x per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om met uw kind mee te zwemmen.   In Dukdalf staan plezier en veiligheid voorop. De zweminstructeurs leren de kinderen vooral om plezier te beleven in het water, om later in de vrije tijd met plezier in en om het water te bewegen. Wat houdt het zwem ABC in? Bij diploma: A is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in een zwembad zonder attracties. B is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in een zwembad met attracties. C is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in open water.   (De zee is in de nieuwe eisen niet meegenomen vanwege het onvoorspelbare karakter.) Zwemmen in de Dukdalf staat voor een leerweg zonder drijfmiddelen. Veel zwembaden gebruiken tijdens het leren zwemmen materiaal. Dit gebeurt vanuit verschillende visies en overwegingen. Op welke manier het materiaal ook wordt ingezet, het is van groot belang om je steeds af te vragen of het zinvol is en een bijdrage kan leveren aan het uiteindelijke leerdoel of leerresultaat. In het begin van de opleiding wanneer veel tijd wordt besteed aan watergewenning is het gebruik van een kurk of een ander hulpmiddel daarna helemaal niet nodig. Als het kind goed zelfstandig kan drijven, is het veelal in staat een enkelvoudige rugslag aan te leren zonder hulpmiddelen. Dit heeft grote voordelen.  Kinderen met drijfmiddelen raken gewend aan de hulp en moeten daarna weer heel erg wennen aan zwemmen zonder hulp. Daarom kijkt men in de Dukdalf wat de kinderen kunnen en is het uitgangspunt de kinderen te leren zwemmen zonder drijfmiddelen. Indien het een kind verder helpt in de opleiding is sporadische inzet van een flexibeam of plankje mogelijk om een beweging makkelijker  en sterker te maken. Maar daarna wordt het geleerde ook direct geoefend zonder materiaal. Dit vergroot het zelf reddend zwemmen van het kind.  In Dukdalf gaat men voor veilig, maar bovenal goed onderricht. Het Zwem-ABC is opgebouwd rond 6 basiselementen (survival, onderwater orientatie, conditie, techniek borst/rug crawl, vertrouwd voelen in het water, boven water orienteren en verplaatsen.). Voor ieder basiselement is een eindterm geformuleerd voor zowel het A-, B, als C-diploma. De examenprogramma’s zijn samengesteld uit de verschillende eindtermen. De eindtermen dienen als normering voor het examen. Deze normering die afkomstig is uit de BREZ (bepalingen, richtlijnen en examenprogramma’s zwemdiploma’s) geeft richting aan het niveau waaraan de opgeleide leerlingen in ieder geval moeten voldoen. De normering geeft een minimum aan, de uitvoering van examenonderdelen mag wel op een hoger niveau worden uitgevoerd, lager mag niet. In zwembad Dukdalf werken we niet eindtermgericht, maar zien we het Zwem-ABC als een totaalpakket. Dit vergemakkelijkt de weg naar het B- en C- diploma. Door verder te kijken naar de volgende doelstellingen en die indien mogelijk al gedeeltelijk te verwerken in het huidige leertraject, zorgt voor een soepelere leerweg en overgang tussen de verschillende diploma’s. Vanuit het kind gezien en het motorisch leren is dit zeer verstandig. In zwembad Dukdalf ligt de lat dus hoog, maar dat geeft u als ouder de garantie dat uw kind goed en veilig leert zwemmen. En dat is toch waar het om gaat? In Dukdalf krijgt uw kind les in kleine groepen en voor het grootste gedeelte tijdens lessen van een 45-minuten. Uw kind start in groepjes van maximaal 8 leerlingen. De eerste vijf niveau’s van het A-diploma zijn de lessen 1x per week en duren 45 minuten. Vanaf het zesde niveau krijgen de leerlingen 1x per week een uur les. Hiervoor is gekozen omdat de kinderen tegenwoordig steeds eerder starten met zwemles. Waar vroeger de startleeftijd op 5 of 6 jaar lag, komen nu veel kinderen al met 4 jaar op zwemles. Voor de meeste kinderen van net 4 jaar, is een uur achter elkaar zwemmen een hele opgave. School vergt al veel van hun energie en daarom is het ons inziens beter om te starten met 1x 45 minuten les per week. De reden dat kinderen pas vanaf 4 jaar op zwemles kunnen, is gelegen in het feit dat voor kinderen onder de 4 jaar de beweging van de schoolslag te gecompliceerd is voor hun motorische mogelijkheden van dat moment. Vanaf het vierde niveau is de les in het diepe bad. Voor u als ouder is het prettig, aangezien iedereen tegenwoordig tijd tekort heeft, om nog maar 1x per week naar het zwembad te gaan. Uiteraard zien we u graag vaker, als u wel de tijd heeft, om te komen oefenen met uw kind. Extra oefening verkort de leerweg van uw kind te allen tijde. Zwembad Dukdalf biedt daarom alle kinderen die bij ons op zwemles zitten de mogelijkheid om tijdens het oefenuurtje GRATIS te komen oefenen zonder zwemvleugels om. Wel onder begeleiding van een ouder. Een begeleidende ouder dient wel het recreatieve tarief te betalen. Meer weten over het oefenuurtje, kijk dan hier.  Kinderen met een Dukdalf zwemdiploma op zak, zijn kinderen die kwalitatief goed kunnen zwemmen! Om de kinderen echt zwemveilig te kunnen maken is het van belang dat de kinderen zoveel mogelijk alle drie de diploma’s halen.Bij diploma: A is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in een zwembad zonder attracties. B is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in een zwembad met attracties. C is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in open water.   (De zee is in de nieuwe eisen niet meegenomen vanwege het onvoorspelbare karakter.)  

Diploma eisen zwem ABC

Diploma A   Gekleed: Met voetsprong te water gaan, 15 seconden watertrappen, 12,5 meter zwemmen en zelfstandig uit het water klimmen.   Badkleding: Met sprong te water, 3 meter onder water zwemmen door gat in zeil.   25m schoolslag, 25m rugslag, 25m schoolslag onderbroken door 1x voetwaarts richting de bodem zakken, 25m rugslag. 5m borstcrawl, 5m rugcrawl Enkele slagen zwemmen aansluitend 5 seconden drijven op de buik, aansluitend enkele slagen zwemmen gevolgd door een 1/2 draai rugligging, gevolgd door 10 seconden drijven op de rug. 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen waarbij 2x een hele draai om de lengteas. Diploma B   Gekleed: Achterwaarts te water gaan, 15 seconden watertrappen. 50 m zwemmen onderbroken door 1x onder een vlot door zwemmen en zelfstandig uit het water klimmen.  Badkleding: Duiken van de kant en helemaal onder water gaan. 6 meter onder water zwemmen door gat in zeil. 25m schoolslag, 25m rugslag, 25m schoolslag, 25m rugslag, 25m schoolslag en 25m rugslag onderbroken door 2x een halve draai om de lengte-as. 10 meter borstcrawl, 10 meter rugcrawl. Te water gaan met een sprong naar keuze aansluitend 15 seconden drijven op de rug, gevolgd door 5 meter hoofdwaarts voortbewegen met gebruik van armen richting een drijvend voorwerp. 20 seconden verticaal drijven met gebruik van een voorwerp. 60 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen met gebruik van armen en  benen. 1x voetwaarts richting de bodem zakken  Diploma C   Gekleed: Te water gaan met een rol voorover. 15 seconden watertrappen. 30 seconden verticaal drijven met gebruik van een voorwerp. 5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen. Te water gaan met een sprong, hoofd moet boven water blijven. 100 meter zwemmen onderbroken door 1x onder het vlot door zwemmen en 1x over het vlot klimmen. Zelfstandig uit het water klimmen. Sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, 1 meter voor het gat onderwater gaan en door het gat zwemmen.   Badkleding: Duiken van de kant en helemaal onderwater gaan. 6 meter onderwater zwemmen door gat in zeil, oriënteren en bovenkomen door een soort wak. 75 meter schoolslag onderbroken door 1x hoofdwaarts richting de bodem, 75 meter rugslag. 15 meter borstcrawl met correcte ademhaling, 15 meter rugcrawl. 30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen met gebruik van armen en benen. Daarna 15 seconden drijven op de rug gevolgd door 30 seconden watertrappen met alleen benen.

Survival

Wat is Survival Bij het survivaldiploma leer je hoe je jezelf kunt redden als je onverwachts in het water terecht komt. Je leert ook wat je b.v. absoluut niet moet doen als een vriendje in nood is. Om het survivaldiploma compleet te krijgen doe je drie keer examen, voor Survival 1, 2 en 3. Een greep uit de onderdelen die geoefend worden: Survival 1 Richting een boot zwemmen, onder-over-onder een vlot door, met één of twee vriendjes een vlot vervoeren, een schoen opduiken, met een geblindeerde bril onder water zwemmen, een droge redding vanaf de kant uitvoeren door een vriendje een hulpmiddel (spijkerbroek) toe te werpen. Survival 2 Als bij Survival 1, maar nu verder, met als extra o.a. het vriendje op het vlot vervoeren, op de rug onder een vlot door tijgeren, met een hoekduik richting de bodem duiken en op de bodem door een liggende hoepel gaan. Survival 3 Als bij Survival 2, maar nu verder, met als extra o.a. een pop opduiken en vervolgens de pop vervoeren in de kopgreep over een afstand van 5 meter.   Na 3 examens Ben je eenmaal in het bezit van deze 3 survival- diploma’s, dan ben je naast een echte waterrat, ook iemand die in levensbedreigende situaties jezelf en/of eventueel een ander kan redden. Hoe gekleed? Alle onderdelen dienen gekleed te worden uitgevoerd. Het basis kleedpakket bestaat uit: een lange broek, shirt of blouse met lange mouw Uitgebreid kledingpakket bestaat uit: Survival 1:  lange broek, shirt of blouse met lange mouw en schoenen Survival 2: lange broek, shirt of blouse met lange mouw, regenjas en schoenen Survival 3: lange broek, shirt of blouse met lange mouw, trui, regenjas en schoenen Voor wie zijn de lessen bestemd? Voor alle jongens en meisjes met zwemdiploma  A, B en C. Wanneer ? Meer informatie over zwemvaardigheid, als ook de dagen en tijden van de lessen kunt u vragen bij de balie van het sportcomplex   Wat kost het? Hiervoor kunt u onze tarievenpagina raadplegen. De lessen zijn net zo duur als de normale zwemlessen van 60 minuten.     

Tips voor zwemlesouders en -kinderen

Leren zwemmen is leuk!  Hieronder een aantal leuke tips voor zwemlesouders en kinderen om samen te oefenen!  TIPS: 1. Doe het echt samen. Een kind gaat pas spelen en ontdekken als het zich op z’n gemakt voelt en de omgeving als veilig ervaart. De nabijheid van vader of moeder speelt daarbij een hele belangrijke rol. Zorg ervoor dat je in het water bij je kind in de buut bent. Samen leren zwemmen wordt pas echt leuk als je het samen doet. Doe daarom zelf actief mee. 2. Neem eventuele weerstand serieus. Zoek uit waarom je kind iets niet wil en vraag wat er niet leuk is. Ga met je kind in gesprek. Door aan te sluiten bij je kind kun je ervoor zorgen dat er wordt gespeeld. Spelen leidt weer tot plezier en daarmee groeit het zelfvertrouwen van je kind. Daardoor zal het meer gemotiveerd zijn om in te gaan op nieuwe uitdagingen. 3. Geef je kind de regie. Kinderen leren door te spelen. Neem dat als uitgangspunt tijdens het samen leren zwemmen. Veel kinderen kunnen heel goed zelf bepalen wat ze willen en kunnen doen. Zie dit als een talent van je kind en speel er zo goed mogelijk op in. 4. Voorkom een machtsstrijd. Laat je kind de baas zijn. Stimuleer je kind na te denken wat hij of zij het liefst wil doen en jij doet natuurlijk mee. Geef het goede voorbeeld. Kijk eens in de spiegel en stel jezelf de volgende vragen: Laat jij aan je kind zien dat je plezier hebt in zwemmen? Is jou haar ook al nat wanneer je je kind uitdaagt om onder water te gaan? Ga jij onder water als je in het water springt? Laat je spetters op je af komen in plaats van ervoor terug te deinzen? Voorkom je woorden als: voorzichtig, pas op, denk er om, oh of oei? Wees je bewust van de kracht van een voorbeeld. Kinderen leren door te kijken, na te doen, te spelen en op die manier te ontdekken. 5. Neem de tijd om te genieten van het samen leren zwemmen. Zorg voor succesbeleving. Veel succes en herhaling zorgt ervoor dat het geloof en vertrouwen in jezelf groeit. Laat het lukken en laat de eindvorm los. Maak de vaardigheid b.v. makkelijker, zoek variaties en doe zelf ook mee. Kijk naar je kind en besluit: alles is goed! Weersta de verleiding om te helpen en wacht bij twijfel af. Laat je bezorgdheid los. Je kind heeft eigen ervaringen nodig om verder te komen. Blijf wel in de buurt! Daag je kind uit, gebruik materiaal en ontdek de favoriet. Geef eens een cijfer. 6. Heb geduld, leren kost tijd. Ieder kind is uniek. Wees als ouder een voorbeeld.  Op het gevoel van je kind heb jij als ouder ook invloed. Wanneer jij relaxed naar de zwemles gaat, zonder gemopper en gestress is dat prettiger voor je kind dan wanneer je klaagt over de hitte en je kind op de nek zit omdat het snel een diploma moet halen. Kinderen voelen stress en ongeduld haarfijn aan en dat kan de beleving van plezier negatief beïnvloeden. Door vaker te herhalen leer je sneller. Door regelmatig samen met je kind te gaan zwemmen, lever je in ieder geval een bijdrage aan (de snelheid) van het leerproces. De gemiddelde richtlijn voor het behalen van het A-diploma is dat wanneer de lessen 45 minuten duren, er 66 lessen nodig zijn om het A-diploma te behalen. Bij uurslessen kan je kind in ongeveer 50 weken, dat is dus een jaar, het A-diploma halen. 7. Maak zwemles leuker voor jezelf. Vind je de zwemles van je kind eigenlijk helemaal niet leuk? Is het iedere keer stressen om op tijd te komen? Gedoe in de kleedkamer, zweten en maar wachten, wachten en wachten? Probeer je irritatie te verbergen voor je kind. Hij of zij voelt het direct en zal het onbewust meenemen de les in. Nog beter, maak het leuk voor jezelf. Hierbij een paar tips: Koop een kop koffie of neem iets lekkers en settel je om een heerlijk boek of tijdschrift te lezen. Neem je hardloopschoenen mee en maak een trainingsrondje in de omgeving van het zwembad. Ga lekker onderuit zitten en doe een spelletje op je telefoon. Neem je laptop mee en beantwoord je email, dan hoef je dat thuis niet meer te doen. Doe een koptelefoon op en kijk je favoriete serie op je tablet. Zoek contact met andere ouders en maak het gezellig. 8. Hoe meer diploma's hoe beter de vaardigheden van je kind zijn om zichzelf te redden.Na lang oefenen komt uiteindelijk het moment dat alles lukt en je kind mag meedoen aan het diplomazwemmen. Zwemdiploma A is het startbewijs dat je kind in staat is om zichzelf te redden in het water. Je kind raakt niet in paniek, voelt zich prettig en vertrouwd in het water en beheerst belangrijke vaardigheden. Zwemdiploma B legt de nadruk op de specifieke zwemconditie en het toepassen van geleerde vaardigheden in lastiger situaties. Je kind is nog beter voorbereid om zichzelf te kunnen redden en kan het fysiek ook beter volhouden. Zwemdiploma C maakt het leren zwemmen compleet. Met een C-diploma op zak is het zelfvertrouwen gegroeid en ook het plezier in zwemmen. Je kind heeft kennis gemaakt met allerlei vaardigheden en toepassingen die deelnemen aan zwemmen in Nederland zo leuk maken. 9. Tot slot geldt voor je kind: KEEP CALM EN BLIJF ZWEMMEN. Het is belangrijk dat je kind blijft zwemmen. Geleerde vaardigheden zullen niet zomaar verdwijnen, maar als je niet meer oefent, holt de specifieke zwemconditie achteruit. Ook het zelfvertrouwen zal afnemen als je kind weinig of bijna nooit meer in het zwembad komt. Blijf daarom samen met je kind zwemmen en genieten! Bovenstaande tips komen uit het boek: 

Cookie instellingen