Nieuws

Coronamaatregelen met ingang van zondag 28-11-2021 05:00 uur.

Coronamaatregelen met ingang van zondag 28-11-2021 05:00 uur. Brielle, 27-11-2021 Vanaf zondag 28 november 2021 gelden er weer verder aangescherpte coronamaatregelen. Deze hebben effect op onze dienstverlening, hieronder leest u welke wijzigingen er zijn en welke regels er gelden.   Wijzigingen dienstverlening zwembad: Alle zwemactiviteiten die plaatsvinden na 17:00 uur komen te vervallen. Alle zwemactiviteiten die plaatsvinden tussen 07:30 uur en 17:00 uur overdag kunnen wel gewoon op de normale tijden doorgaan, zie hiervoor ons zwemrooster. Dit geldt niet voor de zwemlessen, zie volgend punt. De ouders/verzorgers van kinderen op zwemles krijgen een email met gewijzigde zwemlestijden, aangezien een flink aantal zwemlesgroepen na 17:00 uur zwommen. Deze lesgroepen krijgen een andere tijd. Deze verschuivingen hebben ook effect op andere zwemlesgroepen die tussen 14:30 – 17:00 uur plaatsvinden. Alle ouders/verzorgers worden hierover persoonlijk via de email geïnformeerd. Voor het deelnemen aan zwemactiviteiten of zwemles is er voor volwassenen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs nodig. Onder het zwembad verstaan wij de kleedkamers, douches en de zwemzaal. Publiek is niet toegestaan bij zwemactiviteiten, sportwedstrijden en trainingen. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles of diplomazwemmen mogen zij niet in de zwemzaal wachten, maar wel in de foyer.  Wijziging huisregels Sport- en cultuurhuis: Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos. Houd 1,5 meter afstand van elkaar: a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad of tijdens sportbeoefening. De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening  Wijziging dienstverlening sport: Er geldt een sluitingstijd voor alle binnensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. Er geldt nog steeds een coronatoegangsbewijs voor binnensportlocaties, zoals sporthallen en gymzalen, deze is nu verplicht vanaf 18 jaar. Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB-verplichting, artikel 58ra achtste lid Wpg. Denk hierbij aan (betaalde) trainers. Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.  Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen in een sportlocatie, behalve tijdens sportbeoefening. Wijziging dienstverlening Dijckhuis: ’t Dijckhuis is vanaf 17:00 uur gesloten. Alle activiteiten die na 17:00 uur gepland stonden komen te vervallen of dienen te worden ingekort (neem indien nodig contact op met de afdeling verhuur hierover). Men dient 1,5 meter afstand te houden in het gehele gebouw. Tijdens sportbeoefening in een zaal hoeft de 1,5 meter niet aangehouden te worden, mits de 1,5 meter afstand de sportbeoefening belemmerd. De verplichting van een coronatoegangsbewijs blijft voor sportactiviteiten en horeca in ’t Dijckhuis.  Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve tijdens sportbeoefening. Houdt u aan de basisregels. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de basisregels wordt verstaan: Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen. Schud geen handen. Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes

Aangescherpte coronamaatregelen vanaf zaterdag 13 november 2021

Aangescherpte coronamaatregelen vanaf zaterdag 13 november 2021 Brielle, 15-11-2021 De volgende maatregelen gelden voor Sportcomplex Dukdalf: Alle bezoekers (vanaf 13 jaar) die het gebouw DukdalfBRES betreden moeten een mondkapje op. Dit geldt voor de openbare ruimten zoals foyer, de gangen en de kleedruimten. Heb je een zitplaats dan mag je mondkapje af. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet op. Deelnemers (vanaf 18 jaar) aan onze aquasporten, doelgroep activiteiten, recreatief/banenzwemmen en squash mogen alleen deelnemen met een geldig coronatoegangsbewijs. Ouders/verzorgers/begeleiders (vanaf 18 jaar) krijgen alleen toegang tot de kleedruimten bij het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs. Er mag geen publiek aanwezig zijn in de zwemzaal.  Het is voor ouders/verzorgers gewoon mogelijk om tijdens de zwemles plaats te nemen in de foyer. Sportverenigingen moeten hun eigen leden/sporters en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.  Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand. Bezoekers die iets willen bestellen bij de horeca kunnen dat alleen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs. Je kan alleen bestellen voor jezelf, niet voor anderen of een hele groep. De horecavoorzieningen kunnen open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Na 20:00 uur ’s avonds sluit onze horeca. Nazit na 20:00 uur is niet mogelijk.  De volgende maatregelen gelden voor 't Dijckhuis: Alle bezoekers (vanaf 13 jaar) die het gebouw 't Dijckhuis betreden moeten een mondkapje op. Dit geldt voor de openbare ruimten zoals foyer, de gangen, kleedruimten, maar ook als je je door een zaal beweegt. Heb je een zitplaats dan mag je mondkapje af. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet op. Sportverenigingen of huurders die een sportactiviteit uitvoeren moeten hun eigen leden/sporters en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs.  Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.  Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand. Bezoekers die iets willen bestellen bij de horeca kunnen dat alleen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs. Je kan alleen bestellen voor jezelf, niet voor anderen of een hele groep. De horecavoorzieningen kunnen open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Na 20:00 uur ’s avonds sluit onze horeca. Nazit na 20:00 uur is niet mogelijk. Houdt je aan de basisregels, onder de basisregels wordt verstaan: Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al geprikt bent. Bent u positief getest? En hebt u dus corona?  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.  Houd 1,5 meter afstand van anderen.  Geef andere mensen geen hand. Was vaak en goed uw handen. Hoest en nies in uw elleboog. Zorg voor frisse lucht in huis. Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen.

Coronamaatregelen bij sportcomplex Dukdalf en Dijckhuis vanaf zaterdag 6 november 2021

Coronamaatregelen bij sportcomplex Dukdalf vanaf zaterdag 6 november 2021 Brielle, 4-11-2021   De volgende maatregelen gelden voor Sportcomplex Dukdalf: Alle bezoekers (vanaf 13 jaar) die het gebouw DukdalfBRES betreden moeten een mondkapje op. Dit geldt voor de openbare ruimten zoals foyer, de gangen en de kleedruimten. Heb je een zitplaats dan mag je mondkapje af. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet op. Deelnemers (vanaf 18 jaar) aan onze aquasporten, doelgroep activiteiten, recreatief/banenzwemmen en squash mogen alleen deelnemen met een geldig coronatoegangsbewijs. Ouders/verzorgers die hun kind komen brengen en halen voor zwemles worden niet gescand op hun coronatoegangsbewijs. Zij begeleiden hun kind voor zwemles. Zij dienen wel een mondkapje op te houden zolang ze in het gebouw zijn en zoveel als mogelijk de geadviseerde 1,5 meter afstand te houden. Het is voor ouders/verzorgers gewoon mogelijk om tijdens de zwemles plaats te nemen in de foyer. Bezoekers die iets willen bestellen bij de horeca kunnen dat alleen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs. Je kan alleen bestellen voor jezelf, niet voor anderen of een hele groep. Sportverenigingen moeten hun eigen leden/sporters en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. De volgende maatregelen gelden voor 't Dijckhuis: Alle bezoekers (vanaf 13 jaar) die het gebouw 't Dijckhuis betreden moeten een mondkapje op. Dit geldt voor de openbare ruimten zoals foyer, de gangen, kleedruimten, maar ook als je je door een zaal beweegt. Heb je een zitplaats dan mag je mondkapje af. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet op. Bezoekers die iets willen bestellen bij de horeca kunnen dat alleen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs. Je kan alleen bestellen voor jezelf, niet voor anderen of een hele groep. Sportverenigingen moeten hun eigen leden/sporters en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. Houdt je aan de basisregels, onder de basisregels wordt verstaan: Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. Schud geen handen. Was vaak en goed je handen. Hoest en nies in je elleboog. Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Cookie instellingen