Squash reglement

Bij Sportcomplex Dukdalf gelden aangepaste huisregels en deze dient u na te leven:
 

Reserveren
De banen kunnen tijdens de openingsuren telefonisch of bij de receptie worden gereserveerd. Reserveringen kunnen maximaal 7 dagen vooruit geschieden. De namen van de beide spelers moeten worden opgegeven bij de reservering. Wij vragen ook om een telefoonnummer, zonder dit nummer maken wij geen reservering. Abonnementhouders mogen 2 x 45 minuten per week vooruit reserveren. Zonder reservering mogen ze zo vaak spelen per week als gewenst indien er een baan vrij is.

Annuleren van gereserveerde banen
De annulering dient 24 uur van te voren telefonisch worden gemeld. Bij niet ofte laat annuleren, zal de verschuldigde baanhuur in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk voorkomen van niet tijdig annuleren kan u de mogelijkheid tot reserveren van squashbanen worden ontnomen.

Melden
Beide spelers dienen 5 minuten voor aanvang van de speeltijd aanwezig te zijn en zich (fysiek) bij de receptie te hebben gemeld. Zij zorgen dan dat het licht van de baan aan gaat als de speeltijd start. Indien de spelers zich niet vooraf bij de receptie hebben gemeld, wordt het licht niet aangedaan en kan de reservering komen te vervallen en kunnen andere gegadigden van de desbetreffende baan gebruik maken.

Betaling bewijs
Iedere knipkaarthouder ontvangt na betaling een pasje (magneetkaart). Bij verlies en/of diefstal word € 2.50 in rekening gebracht.

Ballen
Alleen het gebruik van 'non-marking' ballen is toegestaan. Schoenen Schoenen dienen voorzien te zijn van een niet afgevende rubberzooi of kunststofzooi. Zwarte zolen zijn absoluut verboden.

Speeltijd
De baan wordt verhuurd met een speeltijd van 45 minuten. Bij de start van de speeltijd wordt het licht van de gehuurde baan aan gedaan. Het is de spelers slechts toegestaan de toegezegde gehuurde baan te gebruiken. Let op: Bij einde speeltijd zal het licht van de gehuurde baan uit gaan en dienen de spelers de baan te verlaten.

Meerdere/langere speelperiode
Blijft na afloop van de gespeelde tijd, die dag of avond, de baan vrij, dan kan men de baan opnieuw reserveren, met inachtneming van de sluitingstijd. Bij langer doorspelen dient men dit eerst (fysiek) te melden bij de receptie en zal een volgende periode in rekening worden gebracht, vervolgens zal het licht van de gehuurde baan (wederom) aan gedaan worden.

Gebruik kleedkamer
De speler is verplicht een half uur na gebruik van de squashbaan de kleedkamer te verlaten. Het is niet toegestaan zonder geldige reden in of nabij de kleed- en doucheruimten rond te hangen.

Kinderen
Kinderen mogen alleen onder toezicht bij de squashbanen verblijven en mogen de overige banen niet als speelterrein gebruiken.

Royeren
Personen die zich niet conform de in het reglement opgenomen regels gedragen, kan het abonnement of knipkaart worden ontnomen en de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd, zonder dat er recht bestaat op restitutie van de betaalde prijs (of een deel daar van).

Activiteiten
Het sportcomplex behoudt zich het recht voor over het gehele squashcentrum te beschikken i.v.m. toernooien e.d.

Algemeen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal de beheerder of de leiding een bindende uitspraak doen. De spelers dienen de aanwijzingen van het personeel onverwijld op te volgen.

Overig informatie
Aan de balie van sportcomplex Dukdalf of telefonisch 0181-417264
Internet: www.dukdalfbrielle.nl
E-mail: infodukdalf@voorneaanzee.nl 
Cookie instellingen