Privacybeleid

Privacyverklaring Sportcomplex Dukdalf


Contactgegevens:
Sportcomplex Dukdalf
Reede 2a
3232 CV Brielle
0181-417264
infodukdalf@voorneaanzee.nl
www.dukdalfbrielle.nl
 
Sportcomplex Dukdalf is een afdeling van Gemeente Voorne aan Zee. De privacystatement van de gemeente Voorne aan Zee is derhalve van toepassing op Sportcomplex Dukdalf en diens website. Zie ook de privacystatement van gemeente Voorne aan Zee op diens eigen website (www.voorneaanzee.nl).

Doel van verwerking van uw gegevens? 

Sportcomplex Dukdalf verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voor- en achternaam contactpersonen + gebruiker
Geb. datum
Adres
E-mailadres contactpersonen
Telefoon nummer contactpersonen


Wie gaan uw gegevens ontvangen?
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ze worden maximaal 2 maanden bewaard na beeindiging van het doel of overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die - in opdracht van Sportcomplex Dukdalf - uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Sportcomplex Dukdalf blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Sportcomplex Dukdalf heeft de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om  te gaan en om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang (hackers) of onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan die hierboven beschreven gebruikt. 
In sommige gevallen moet Sportcomplex Dukdalf u eerst informeren en wanneer nodig om toestemming vragen voordat uw persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Daarnaast neemt Sportcomplex Dukdalf de nodige beveiligingsmaatregelen en hanteert beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Naast technische beveiligingsmaatregelen hebben medewerkers van Sportcomplex Dukdalf een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn. 
 
 
Hoe lang slaan wij gegevens op?
 
Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd.
 
Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar infodukdalf@voorneaanzee.nl. Sportcomplex Dukdalf reageert schriftelijk binnen 4 weken. Wij vragen u altijd om u te identificeren. 
 
Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen. Zonder uw mailadres kunnen we u geen (nieuws)brief sturen. u heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door Sportcomplex Dukdalf weer in te trekken.
 
Gebruik van Google Analytics
Sportcomplex Dukdalf maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de resultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sportcomplex Dukdalf te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sportcomplex Dukdalf heeft hier geen invloed op.
 
Sportcomplex Dukdalf heeft Google geen toestemming gegeven om via Sportcomplex Dukdalf verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
Meer informatie 
 
Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact 
 
De Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Voorne aan Zee is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of voor de Functionaris Gegevensbescherming dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente via privacy@voorneaanzee.nl.
 
Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming 
 
Deze verklaring inzake Gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door Sportcomplex Dukdalf  gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.dukdalfbrielle.nl gepubliceerd zijn. 
 
 
Cookie instellingen