Speerpunten zwemles Dukdalf

Waarom is zwembad Dukdalf het ideale zwembad om uw kind(eren) te leren zwemmen:   
Zwembad Dukdalf voldoet als eerste van de gemeentelijke zwembaden op Voorne-Putten en de zweminstructeurs aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma's. De gemeente Brielle is blij dat haar zwembad dit certificaat heeft behaald. Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Brielle, Voorne-Putten en Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma's en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Dukdalf werkt met volledig gediplomeerde en gelicentieerde zweminstructeurs.
Het is belangrijk dat uw kind goed les krijgt en dat kan alleen als de zweminstructeurs hiervoor ook volledig zijn opgeleid. Regelmatig volgt iedere zweminstructeur bijscholing op het gebied van zwemonderwijs.Alle zweminstructeurs zijn bovendien gediplomeerde lifeguards.

In Dukdalf is er op uw kind afgestemde individuele aandacht.
De kinderen doorlopen individueel 6 niveau’s in relatief kleine groepjes. Dus niet van begin tot eind in hetzelfde groepje, maar doorgaan naar het volgende niveau als het kind daar aan toe is. Op die manier zit uw kind altijd bij kinderen van een gelijk niveau en hoeft de instructeur zich niet te veel te richten op differentiëren. Circa 5x per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om met uw kind mee te zwemmen.  

In Dukdalf staan plezier en veiligheid voorop.
De zweminstructeurs leren de kinderen vooral om plezier te beleven in het water, om later in de vrije tijd met plezier in en om het water te bewegen. Wat houdt het zwem ABC in?
Bij diploma:
A is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in een zwembad zonder attracties.
B is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in een zwembad met attracties.
C is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in open water.  
(De zee is in de nieuwe eisen niet meegenomen vanwege het onvoorspelbare karakter.)

Zwemmen in de Dukdalf staat voor een leerweg zonder drijfmiddelen.
Veel zwembaden gebruiken tijdens het leren zwemmen materiaal. Dit gebeurt vanuit verschillende visies en overwegingen. Op welke manier het materiaal ook wordt ingezet, het is van groot belang om je steeds af te vragen of het zinvol is en een bijdrage kan leveren aan het uiteindelijke leerdoel of leerresultaat. In het begin van de opleiding wanneer veel tijd wordt besteed aan watergewenning is het gebruik van een kurk of een ander hulpmiddel daarna helemaal niet nodig. Als het kind goed zelfstandig kan drijven, is het veelal in staat een enkelvoudige rugslag aan te leren zonder hulpmiddelen. Dit heeft grote voordelen.  Kinderen met drijfmiddelen raken gewend aan de hulp en moeten daarna weer heel erg wennen aan zwemmen zonder hulp. Daarom kijkt men in de Dukdalf wat de kinderen kunnen en is het uitgangspunt de kinderen te leren zwemmen zonder drijfmiddelen. Indien het een kind verder helpt in de opleiding is sporadische inzet van een flexibeam of plankje mogelijk om een beweging makkelijker  en sterker te maken. Maar daarna wordt het geleerde ook direct geoefend zonder materiaal. Dit vergroot het zelf reddend zwemmen van het kind. 

In Dukdalf gaat men voor veilig, maar bovenal goed onderricht.
Het Zwem-ABC is opgebouwd rond 6 basiselementen (survival, onderwater orientatie, conditie, techniek borst/rug crawl, vertrouwd voelen in het water, boven water orienteren en verplaatsen.). Voor ieder basiselement is een eindterm geformuleerd voor zowel het A-, B, als C-diploma. De examenprogramma’s zijn samengesteld uit de verschillende eindtermen.
De eindtermen dienen als normering voor het examen. Deze normering die afkomstig is uit de BREZ (bepalingen, richtlijnen en examenprogramma’s zwemdiploma’s) geeft richting aan het niveau waaraan de opgeleide leerlingen in ieder geval moeten voldoen. De normering geeft een minimum aan, de uitvoering van examenonderdelen mag wel op een hoger niveau worden uitgevoerd, lager mag niet. In zwembad Dukdalf werken we niet eindtermgericht, maar zien we het Zwem-ABC als een totaalpakket. Dit vergemakkelijkt de weg naar het B- en C- diploma. Door verder te kijken naar de volgende doelstellingen en die indien mogelijk al gedeeltelijk te verwerken in het huidige leertraject, zorgt voor een soepelere leerweg en overgang tussen de verschillende diploma’s. Vanuit het kind gezien en het motorisch leren is dit zeer verstandig.
In zwembad Dukdalf ligt de lat dus hoog, maar dat geeft u als ouder de garantie dat uw kind goed en veilig leert zwemmen. En dat is toch waar het om gaat?

In Dukdalf krijgt uw kind les in kleine groepen en voor het grootste gedeelte tijdens lessen van een 45-minuten.
Uw kind start in groepjes van maximaal 8 leerlingen. De eerste vijf niveau’s van het A-diploma zijn de lessen 1x per week en duren 45 minuten. Vanaf het zesde niveau krijgen de leerlingen 1x per week een uur les.
Hiervoor is gekozen omdat de kinderen tegenwoordig steeds eerder starten met zwemles. Waar vroeger de startleeftijd op 5 of 6 jaar lag, komen nu veel kinderen al met 4 jaar op zwemles. Voor de meeste kinderen van net 4 jaar, is een uur achter elkaar zwemmen een hele opgave. School vergt al veel van hun energie en daarom is het ons inziens beter om te starten met 1x 45 minuten les per week. De reden dat kinderen pas vanaf 4 jaar op zwemles kunnen, is gelegen in het feit dat voor kinderen onder de 4 jaar de beweging van de schoolslag te gecompliceerd is voor hun motorische mogelijkheden van dat moment. Vanaf het vierde niveau is de les in het diepe bad. Voor u als ouder is het prettig, aangezien iedereen tegenwoordig tijd tekort heeft, om nog maar 1x per week naar het zwembad te gaan. Uiteraard zien we u graag vaker, als u wel de tijd heeft, om te komen oefenen met uw kind. Extra oefening verkort de leerweg van uw kind te allen tijde. Zwembad Dukdalf biedt daarom alle kinderen die bij ons op zwemles zitten de mogelijkheid om tijdens het oefenuurtje GRATIS te komen oefenen zonder zwemvleugels om. Wel onder begeleiding van een ouder. Een begeleidende ouder dient wel het recreatieve tarief te betalen. Meer weten over het oefenuurtje, kijk dan hier

Kinderen met een Dukdalf zwemdiploma op zak, zijn kinderen die kwalitatief goed kunnen zwemmen!
Om de kinderen echt zwemveilig te kunnen maken is het van belang dat de kinderen zoveel mogelijk alle drie de diploma’s halen.Bij diploma:
A is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in een zwembad zonder attracties.
B is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in een zwembad met attracties.
C is een kind erop voorbereid om zichzelf te redden in open water.  
(De zee is in de nieuwe eisen niet meegenomen vanwege het onvoorspelbare karakter.)
 
Cookie instellingen