Informatie over zwemles ABC

Vanaf de eerste les voor het zwem ABC zijn kinderen bezig het water te verkennen. Ze ontdekken dat bewegen in het water anders aanvoelt dan op het droge. In de eerste belangrijke periode van kennismaking met het water wordt de grondslag gelegd voor een leven lang zwemplezier. De zwemonderwijzer(essen) in zwembad Dukdalf stimuleren de kinderen, wekken vertrouwen en creëren situaties waarin ze spelenderwijs leren omgaan met het water.
 
Soms lijkt het of er in het zwembad alleen maar gespeeld wordt. Maar dat is schijn, want achter elke speelse vorm zit een bedoeling om de kinderen iets te leren. Die speels verpakte oefeningen zijn eerst heel eenvoudig, maar worden in de loop van de opleiding voor het zwem ABC steeds wat moeilijker. Bereikt uw kind het vereiste niveau voor een volgende lesgroep, dan zal hij/zij doorstromen. Uw kind volgt dus individueel zwemonderwijs.

Inschrijven
Inschrijven voor zwemles kan, vanaf de leeftijd van 3,5 jaar, met een inschrijfformulier. Deze kunt u ophalen bij de balie van Sportcomplex Dukdalf. Het ingevulde formulier levert u dan weer in bij de balie van Sportcomplex Dukdalf. Inschrijven kost  € 19,15 en dient bij het inleveren van het inschrijfformulier direct betaald te worden. Uw kind wordt na inschrijving op de wachtlijst geplaatst. 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke dagen u beschikbaar bent (we geven alle dagen les behalve vrijdag). Hoe meer dagen u invult hoe sneller uw kind aan de beurt komt aangezien bepaalde dagen langere wachtlijsten hebben dan anderen. Uw kind kan starten vanaf de leeftijd van 4 jaar. Hoe lang uw kind op de wachtlijst staat valt helaas niet te zeggen, dit is afhankelijk van de doorstroom van de kinderen die momenteel in de lesgroepen zwemmen. 

U kunt het inschrijfformulier ook digitaal ontvangen. Stuurt u een mail naar infodukdalf@voorneaanzee.nl met de vraag om het inschrijfformulier digitaal te ontvangen. U dient deze wel bij de balie in te leveren en te betalen, anders kan er niet ingeschreven worden. 

Dagen en tijden zwemles
Zwemlessen geven wij van maandag t/m donderdag van 14:30 - 18:00 uur en op zaterdag van 08:30 - 13:30 uur en zondag van 09:00 - 11:30 uur. 
Niet alle niveaus worden dagelijks gegeven. Bij het invullen van het inschrijfformulier voor zwemlessen kunt u voorkeuren opgeven van dagen dat uw kind kan zwemmen. In de loop van het zwemtraject zal uw kind nog een aantal keer van dag en tijd wisselen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door de zwemjuf en uiteraard is het mogelijk om te kijken naar de voor u best geschikte tijd en dag (indien er plaats is).

Eerste zwemles
Als uw kind een plaatsje gekregen in een zwemlesgroep, mag u tijdens de eerste zwemles, de eerste 15 minuten van de les in de zwemzaal blijven om te kijken. 

Hygiëne in het zwembad
Voor de hygiëne in ons zwembad vragen wij u om met buiten-schoenen niet de grijze en witte vloeren te betreden. Buitenschoenen nemen vuil mee op plaatsen waar in het zwembad gelopen wordt zonder schoeisel. Dit betekent dat u na de kleedkamers de ruimte alleen mag betreden met overschoentjes die u over uw schoenen kunt aantrekken of zonder schoenen. Overschoentjes zijn te koop bij de receptie.
 
Tevens vragen wij u uw kind voor de zwemles het toilet te laten bezoeken.
 
Kleedkamerindeling en toegang zwemzaal
De kleedkamers mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen worden betreden. Graag uw kind vóór de zwemles aan te melden bij de balie. U heeft vrije keuze van kleedruimte. Er zijn vier grote kleedruimten: heren met zoons, heren met dochters, dames met zoons, dames met dochters. Daarnaast zijn er nog 14 individuele kleedhokjes. In de individuele kleedhokjes graag geen kleding laten hangen. De kinderen wachten in de kleedkamer of kleedhok tot ze door de zwemjuf daar worden opgehaald of geroepen en naar de zwemles worden begeleid. Na de zwemles komen de kinderen ook weer terug naar deze kleedkamer, ouders/verzorgers kunnen in de kleedruimte 5 minuten voor einde les wachten. De zwemjuf zorgt ervoor dat de kinderen even afspoelen aan het einde van de zwemles. Douchen met shampoo en zeep kunt u thuis doen.

Lesniveau's bij ABC-zwemdiploma
Wanneer uw kind wordt overgeplaatst naar een ander niveau of lesgroep, krijgt uw kind een formulier "wijziging lestijden" mee van de zwemonderwijzer(es). Tevens belonen wij uw kind met een certificaat als hij/zij doorstroomt naar een volgend niveau. 
Dit zijn onze niveaus binnen het ABC-zwemdiploma:
 
Niveau Bad Lesduur
Zeepaard Instructiebad 45 minuten
Pinguïn Instructiebad 45 minuten
Dolfijn Instructiebad 45 minuten
Orka Kopkant (ondiepe) van het wedstrijd-bad 45 minuten
Kikker Wedstrijdbad 45 minuten
Octopus (A-diploma) Wedstrijdbad 60 minuten
B-diploma Wedstrijdbad 60 minuten
C-diploma Wedstrijdbad 60 minuten


Meezwemlessen Zwem ABC
De meezwemlessen vinden meerdere keren per jaar plaats (belangrijke data) en zijn een belangrijk onderdeel van zwemles bij zwembad Dukdalf!
Tijdens de meezwemlessen gaan de kinderen van het Zeepaard- , Pinguïn-, Dolfijn– en Orkaniveau met u als ouder/verzorger (18+ jaar), onder begeleiding van de zwemonderwijzer(es), naar het diepe bassin. Wij gaan er van uit dat u bereid bent om daadwerkelijk met uw kind mee het water in te gaan. Zonder uw medewerking kan uw kind niet met de groep mee in het diepe bad oefenen. Het is immers voor de zwemonderwijzer(es) niet mogelijk om de kinderen individueel in het diepe bad de helpende hand toe te steken. De beschikbare tijd is hiervoor te kort. Vaardigheden als springvormen vanaf de kant, drijven, onderwater zijn en oriënteren, verschillende zwemslagen en survival aspecten zullen samen worden geoefend. Tijdens de meezwemlessen wordt een gedeelte van de hiervoor beschikbare lestijd gebruikt. In het Kikkerniveau hoeft u uw kind niet meer te begeleiden in het diepe bad en kunt u alleen vanaf de kant kijken. Voor de kinderen die in de diplomagroepen zitten zijn er geen meezwem- /kijklessen.
Alle kinderen moeten tijdens de meezwemlessen met kleding zwemmen. Wij willen erop wijzen dat als u meerdere kinderen zonder diploma meeneemt tijdens de meezwemlessen, deze niet zonder toezicht van een volwassene zich rond een zwembad mogen begeven.

Oefenen met kleding
Een van de onderdelen uit het zwem ABC is survival. Bij de survival wordt er gezwommen met kleding. Het zwemmen met kleding vindt plaats, niet alleen in het diepe bad, (Octopus niveau), maar vanaf het begin leert uw kind daarmee omgaan. Zo zal vanaf het allereerste begin (Zeepaard niveau) tot en met het C-diploma in oplopende zwaarte geoefend worden met zwemmen in kleding. Om dit met regelmaat te oefenen moeten de kinderen op alle niveau's elke meezwemles het vereiste kledingpakket meenemen.  Voor het A-diploma (Octopus niveau), B- en C-diploma zal dit onderdeel wekelijks terugkeren en zal er elke les een deel met kleding worden geoefend.
 
Niveau Kleding eisen Wanneer
Zeepaard Badkleding en T-shirt Elke meezwem-les
Pinguïn Badkleding en T-shirt Elke meezwem-les
Dolfijn Badkleding, T-shirt en korte broek Elke meezwem-les
Orka Badkleding, T-shirt en korte broek Elke meezwem-les
Kikker Badkleding, shirt of blouse met lange mouwen en lange broek Elke kijk-les
Octopus Badkleding, shirt of blouse met lange mouwen, lange broek en schoenen met een stevige zool Elke les
B-diploma Badkleding, shirt of blouse met lange mouwen, lange broek en schoenen met een stevige zool. Elke les
C-diploma Badkleding, shirt of blouse met lange mouwen, lange broek, jas met lange mouwen en schoenen met een stevige zool. Elke les
 
Pyjamabroeken zijn niet toegestaan. 
Wij raden u aan uw kind een plastic tasje mee te geven, zodat hierin de natte kleding weer meegenomen kan worden.

Wilt u weten welke kledingeisen er gelden bij het zwem ABC, dan kunt u dit nalezen op www.allesoverzwemles.nl.

Betaling zwemlessen
Betaling voor de zwemlessen kan op de volgende manieren geschieden:
Losse lessen
5 lessen kaart --> 5% korting
10 lessen kaart --> 15% korting

De exacte tarieven vindt u op: https://www.dukdalfbrielle.nl/tarieven
Betaling van de zwemlessen dient voorafgaand aan de lessen te geschieden. U bent elke week lesgeld verschuldigd, ook als uw kind niet komt. De regels over betalingen vindt u in onze Algemene Voorwaarden Zwemles


Regels omtrent ziekte
Deze kunt u tergvinden in onze Algemene voorwaarden zwemles door hier te klikken. 

Krentenbaard en waterpokken
Wij kunnen uw kind helaas niet toelaten in de les als uw kind krentenbaard of waterpokken heeft, dit is heel besmettelijk. Er mag pas weer gezwommen worden als de plekjes of blaasjes zijn ingedroogd (deze informatie hebben wij geverifieerd bij huisartsenpost Brielle). U bent te allen tijde het lesgeld verschuldigd, ook als uw kind vanwege besmettelijke krentenbaard of waterpokken niet mag zwemmen.
 
Schoolvakantie en feestdagen
Tijdens de zomervakantie is er een speciaal zwemlesrooster. In de zomervakantie worden de lessen samengevoegd en bent u alleen lesgeld verschuldigd als uw kind deelneemt aan de les. Tijdens alle andere schoolvakanties gaan de zwemlessen gewoon door op de normale tijden maar is het niet vrijblijvend. Uiteraard is het zwembad op Nationale feestdagen gesloten en bent u op de feestdagen ook geen lesgeld verschuldigd. Deze feestdagen worden ook altijd via de mail gecommuniceerd en vindt u ook terug op deze website onder de pagina Belangrijke Data.  

Zwemles beëindigen
Veel leerlingen beëindigen de zwemlessen na het behalen van een of meerdere zwemdiploma’s. Ook komt het voor dat leerlingen tussentijds de zwemlessen beëindigen. Zeker als u besluit tussentijds de zwemlessen te beëindigen, zijn wij benieuwd naar de reden. Wellicht dat uw reactie bij kan dragen aan het verbeteren van de dienstverlening.
Wilt u de zwemlessen vroegtijdig beëindigen dan kunt u dit per e-mail doorgeven.


Mocht u nog vragen hebben over de zwemlessen dan kunt u altijd contact opnemen met Sportcomplex Dukdalf via 0181-417264 of via de mail: infodukdalf@voorneaanzee.nl.

 
Cookie instellingen