Welkom op onze website

 

 

Huisregels aangepast

Brielle, 30-11-2021
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen die 28 november 2021 zijn ingegaan hebben we ook onze huisregels  weer aangepast. Deze zijn te vinden bij de balie van het sportcomplex, maar kunt u ook hier lezen:
Algemene huisregels zwemactiviteiten 
Huisregels zwemlessen

 

Coronamaatregelen met ingang van zondag 28 november 05:00 uur.

Brielle, 27-11-2021
Vanaf zondag 28 november 2021 gelden er weer verder aangescherpte coronamaatregelen.
Deze hebben effect op onze dienstverlening, hieronder leest u welke wijzigingen er zijn en welke regels er gelden.
 
Wijzigingen dienstverlening zwembad:
 • Alle zwemactiviteiten die plaatsvinden na 17:00 uur komen te vervallen.
 • Alle zwemactiviteiten die plaatsvinden tussen 07:30 uur en 17:00 uur overdag kunnen wel gewoon op de normale tijden doorgaan, zie hiervoor ons zwemrooster. Dit geldt niet voor de zwemlessen, zie volgend punt.
 • De ouders/verzorgers van kinderen op zwemles krijgen een email met gewijzigde zwemlestijden, aangezien een flink aantal zwemlesgroepen na 17:00 uur zwommen. Deze lesgroepen krijgen een andere tijd. Deze verschuivingen hebben ook effect op andere zwemlesgroepen die tussen 14:30 – 17:00 uur plaatsvinden. Alle ouders/verzorgers worden hierover persoonlijk via de email geïnformeerd.
 • Voor het deelnemen aan zwemactiviteiten of zwemles is er voor volwassenen vanaf 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs nodig. Onder het zwembad verstaan wij de kleedkamers, douches en de zwemzaal.
 • Publiek is niet toegestaan bij zwemactiviteiten, sportwedstrijden en trainingen. Bij leszwemmen en diplomazwemmen mogen ouders/begeleiders met een coronatoegangsbewijs helpen bij het omkleden. Tijdens de zwemles of diplomazwemmen mogen zij niet in de zwemzaal wachten, maar wel in de foyer. 

Wijziging huisregels Sport- en cultuurhuis:
 • Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.
 • Betaal bij voorkeur met pin of contactloos.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
a. Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar.
b. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
c. Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve in het ‘natte-gedeelte’ van het zwembad of tijdens sportbeoefening.
 • De 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening 

Wijziging dienstverlening sport:
 • Er geldt een sluitingstijd voor alle binnensportsportaccommodaties tussen 17.00 en 05.00 uur. Alle amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport.
 • Er geldt nog steeds een coronatoegangsbewijs voor binnensportlocaties, zoals sporthallen en gymzalen, deze is nu verplicht vanaf 18 jaar.
 • Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB-verplichting, artikel 58ra achtste lid Wpg. Denk hierbij aan (betaalde) trainers.
 • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. 
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen in een sportlocatie, behalve tijdens sportbeoefening.

Wijziging dienstverlening Dijckhuis:
 • ’t Dijckhuis is vanaf 17:00 uur gesloten. Alle activiteiten die na 17:00 uur gepland stonden komen te vervallen of dienen te worden ingekort (neem indien nodig contact op met de afdeling verhuur hierover).
 • Men dient 1,5 meter afstand te houden in het gehele gebouw.
 • Tijdens sportbeoefening in een zaal hoeft de 1,5 meter niet aangehouden te worden, mits de 1,5 meter afstand de sportbeoefening belemmerd.
 • De verplichting van een coronatoegangsbewijs blijft voor sportactiviteiten en horeca in ’t Dijckhuis. 
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht voor personen vanaf 13 jaar wanneer men zich gaat verplaatsen, behalve tijdens sportbeoefening.

Houdt u aan de basisregels.
 • De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de basisregels wordt verstaan:
 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes
 

Aangekondigde maatregelen op vrijdag 26 november 2021

Brielle, 27-11-2021
Wij zijn momenteel druk bezig om te kijken wat de op vrijdagavond 26 november afgekondigde aangescherpte coronamaatregelen betekenen voor onze dienstverlening. Zodra we hier meer over weten, dan informeren we u via deze website. Voor zwemles is het van belang dat ouders/verzorgers hun email in de gaten houden, mochten er wijzigingen zijn van zwemles dan wordt u daar via de email over geinformeerd.

 

Aangescherpte coronamaatregelen vanaf zaterdag 13 november 2021

Brielle, 15-11-2021

De volgende maatregelen gelden voor Sportcomplex Dukdalf:
 • Alle bezoekers (vanaf 13 jaar) die het gebouw DukdalfBRES betreden moeten een mondkapje op. Dit geldt voor de openbare ruimten zoals foyer, de gangen en de kleedruimten. Heb je een zitplaats dan mag je mondkapje af. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet op.
 • Deelnemers (vanaf 18 jaar) aan onze aquasporten, doelgroep activiteiten, recreatief/banenzwemmen en squash mogen alleen deelnemen met een geldig coronatoegangsbewijs.
 • Ouders/verzorgers/begeleiders (vanaf 18 jaar) krijgen alleen toegang tot de kleedruimten en zwemzaal bij het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs.
 • Het is voor ouders/verzorgers gewoon mogelijk om tijdens de zwemles plaats te nemen in de foyer.
 • Sportverenigingen moeten hun eigen leden/sporters en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs.
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. 
 • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.
 • Bezoekers die iets willen bestellen bij de horeca kunnen dat alleen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs. Je kan alleen bestellen voor jezelf, niet voor anderen of een hele groep.
 • De horecavoorzieningen kunnen open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Na 20:00 uur ’s avonds sluit onze horeca. Nazit na 20:00 uur is niet mogelijk. 

De volgende maatregelen gelden voor 't Dijckhuis:
 • Alle bezoekers (vanaf 13 jaar) die het gebouw 't Dijckhuis betreden moeten een mondkapje op. Dit geldt voor de openbare ruimten zoals foyer, de gangen, kleedruimten, maar ook als je je door een zaal beweegt. Heb je een zitplaats dan mag je mondkapje af. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet op.
 • Sportverenigingen of huurders die een sportactiviteit uitvoeren moeten hun eigen leden/sporters en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs. 
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. 
 • Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand.
 • Bezoekers die iets willen bestellen bij de horeca kunnen dat alleen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs. Je kan alleen bestellen voor jezelf, niet voor anderen of een hele groep.
 • De horecavoorzieningen kunnen open tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 20.00 uur ’s avonds. Na 20:00 uur ’s avonds sluit onze horeca. Nazit na 20:00 uur is niet mogelijk. 

Houdt je aan de basisregels, onder de basisregels wordt verstaan:
 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al geprikt bent.
 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? 
 • Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht in huis.

Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen.

 

Gewijzigde coronamaatregelen voor zwemles

Brielle, 10-11-2021
Vanaf dinsdag 2 november 2021 zijn er aangescherpte coronamaatregelen door de overheid bepaald. De nieuwe regels waaronder het verbreden van de inzet van een coronatoegangsbewijs en een mondkapje, hebben gevolgen voor het bezoeken van het zwembad. 
Met ingang van donderdag 11 november 2021 kunnen wij ouders/verzorgers alleen toegang geven voor de zwemlessen bij het tonen van een coronatoegangsbewijs.
 
Voor de zwemlessen hebben we de afgelopen tijd de ouders/verzorgers vrijgesteld van een coronatoegangsbewijs. Helaas kunnen wij dit niet langer voortzetten doordat er aangescherpte regels voor de zwembranche zijn. De belangrijkste wijziging is dat we ouders/verzorgers/begeleiders voor de zwemles zonder coronatoegangsbewijs geen toegang meer kunnen geven tot de kleedkamers. In deze link leest de aangescherpte regels: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport).

We begrijpen dat de aangescherpte regels voor ouders niet gemakkelijk zullen zijn. Wij vragen u om uw begrip en medewerking.


 

Coronamaatregelen bij sportcomplex Dukdalf vanaf zaterdag 6 november 2021

Brielle, 4-11-2021
 
De volgende maatregelen gelden voor Sportcomplex Dukdalf:
 • Alle bezoekers (vanaf 13 jaar) die het gebouw DukdalfBRES betreden moeten een mondkapje op. Dit geldt voor de openbare ruimten zoals foyer, de gangen en de kleedruimten. Heb je een zitplaats dan mag je mondkapje af. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet op.
 • Deelnemers (vanaf 18 jaar) aan onze aquasporten, doelgroep activiteiten, recreatief/banenzwemmen en squash mogen alleen deelnemen met een geldig coronatoegangsbewijs.
 • Het is voor ouders/verzorgers gewoon mogelijk om tijdens de zwemles plaats te nemen in de foyer.
 • Bezoekers die iets willen bestellen bij de horeca kunnen dat alleen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs. Je kan alleen bestellen voor jezelf, niet voor anderen of een hele groep.
 • Sportverenigingen moeten hun eigen leden/sporters en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs.

De volgende maatregelen gelden voor 't Dijckhuis:
 • Alle bezoekers (vanaf 13 jaar) die het gebouw 't Dijckhuis betreden moeten een mondkapje op. Dit geldt voor de openbare ruimten zoals foyer, de gangen, kleedruimten, maar ook als je je door een zaal beweegt. Heb je een zitplaats dan mag je mondkapje af. Tijdens het sporten hoeft het mondkapje niet op.
 • Bezoekers die iets willen bestellen bij de horeca kunnen dat alleen op vertoon van een geldig coronatoegangsbewijs. Je kan alleen bestellen voor jezelf, niet voor anderen of een hele groep.
 • Sportverenigingen moeten hun eigen leden/sporters en publiek controleren op een geldig coronatoegangsbewijs.

Houdt je aan de basisregels, onder de basisregels wordt verstaan:
 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

 

Help jij ons met leuke ideeen?

Brielle, 29-10-2021


Vacature zwemonderwijzer (20 uur per week)

Voor zwembad Dukdalf zoeken we een enthousiaste Zwemonderwijzer (20 uur per week). Ben jij die gezellige, flexibele en professionele nieuwe collega die we zoeken voor ons zwembad? Neem dan snel even een kijkje bij de vacature [👉] https://www.brielle.nl/vacatures

 

Zwembad Dukdalf voor het 7e jaar op rij weer Keurmerk Veilig en Schoon

Brielle, 22 juni 2021
Zwembad Dukdalf wederom in het bezit van het Keurmerk Veilig en Schoon, kijk op onderstaande link voor het persbericht:
https://www.dukdalfbrielle.nl/nieuws/zwembad-dukdalf-in-bezit-van-keurmerk-veilig-schoon

 


Zwembad Dukdalf is licentiehouder Nationale zwemdiploma's

In Nederland mag iedereen zwemlessen aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De overheid heeft deze taak losgelaten en in 1984 overgedragen aan de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s
Zwemlesaanbieders die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid, ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Licentie mogen de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC uitgeven. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.
 
Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden: 

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

 • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.

 • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.

 • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.


Zwembad Dukdalf is licentiehouder Nationale zwemdiploma's 
Zwembad Dukdalf is al sinds 2016 licentiehouder van het Nationale zwemdiploma en heeft dus de licentie Nationale Zwemdiploma in bezit en mag deze officiele zwemdiploma's uitgeven. We waren het eerste zwembad op Voorne-Putten dat de licentie voor het Zwem-ABC heeft ontvangen. Jaarlijks worden we onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ).
Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Het Zwem-ABC is gericht op kinderen vanaf 4 jaar. De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwassenen en kinderen zwemmen:

 • Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties.

 • Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.

 • Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.


Meer weten?
Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.Zwembad Dukdalf heeft ook een eigen app. 

 


 
Cookie instellingen